Sau trận rượu, cầm kiếm đuổi theo dằn mặt lái xe ô tô

Sau trận rượu, cầm kiếm đuổi theo dằn mặt lái xe ô tô

Hé lộ danh tinh nam thanh niên đi xe máy cầm hung khí, đánh võng trước đầu ô tô

Hé lộ danh tinh nam thanh niên đi xe máy cầm hung khí, đánh võng trước đầu ô tô

Cầm kiếm, đi xe máy chèn ép ô tô để dằn mặt lái xe

Cầm kiếm, đi xe máy chèn ép ô tô để dằn mặt lái xe

Thanh niên Hải Phòng chạy Exciter cầm kiếm trắng, ép ô tô vào lề đường

Thanh niên Hải Phòng chạy Exciter cầm kiếm trắng, ép ô tô vào lề đường

Danh tính thanh niên cầm kiếm phi xe máy đánh võng ép đầu ô tô

Danh tính thanh niên cầm kiếm phi xe máy đánh võng ép đầu ô tô

Xác định danh tính thanh niên cầm kiếm chạy Exciter, ép xe ô tô giữa đêm

Nam thanh niên cầm kiếm, ép ôtô vào lề đường

Nam thanh niên cầm kiếm, ép ôtô vào lề đường

Xác định danh tính thanh niên cầm kiếm phi xe máy đánh võng trước đầu ô tô

Xác định danh tính thanh niên cầm kiếm phi xe máy đánh võng trước đầu ô tô