Tuyên Quang: Nuôi loài cá quý hiếm ở dưới sông, dân ở đây bán 600 ngàn/kg

Tuyên Quang: Nuôi loài cá quý hiếm ở dưới sông, dân ở đây bán 600 ngàn/kg

Sông Lô và sông Gâm chảy qua tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài 255 km. Tận dụng điều kiện tự nhiên thuận...