Khởi tố kế toán giả mạo chữ ký hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

Khởi tố kế toán giả mạo chữ ký hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

Giả chữ ký, rút dự toán ngân sách gần 100 triệu đồng

Giả chữ ký, rút dự toán ngân sách gần 100 triệu đồng

Thái Bình: Khởi tố kế toán trưởng giả mạo chữ ký hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

Thái Bình: Khởi tố kế toán trưởng giả mạo chữ ký hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

Kế toán trường học bị khởi tố vì tham ô hàng trăm triệu đồng

Kế toán trường học bị khởi tố vì tham ô hàng trăm triệu đồng

Khởi tố đối tượng giả mạo chữ ký Hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng giả mạo chữ ký Hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam kế toán trường tiểu học

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam kế toán trường tiểu học

Giả mạo chữ kí Hiệu trưởng, kế toán trưởng Tiểu học tham ô gần 100 triệu đồng

Giả mạo chữ kí Hiệu trưởng, kế toán trưởng Tiểu học tham ô gần 100 triệu đồng