Nhờ cách này, người dân Tân Hóa đã không còn lên núi chạy lũ

Nhờ cách này, người dân Tân Hóa đã không còn lên núi chạy lũ

Sống trong vùng 'rốn lũ', người dân xã Tân Hóa đã biết áp dụng xây dựng những ngôi nhà nổi để tránh lũ. Nhờ...