Thanh Hóa: Lật thuyền trên sông Lạch Bạng, 1 người mất tích

Thanh Hóa: Lật thuyền trên sông Lạch Bạng, 1 người mất tích

Lật đò trong đêm, 1 phụ nữ mất tích

Lật đò trong đêm, 1 phụ nữ mất tích

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Bạng

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Bạng

Lật đò chở ngao, 1 phụ nữ mất tích trên sông ở Thanh Hóa

Lật đò chở ngao, 1 phụ nữ mất tích trên sông ở Thanh Hóa

Kịp thời cứu vớt 6 người dân bị lật đò trên sông Lạch Bạng, Thanh Hóa

Kịp thời cứu vớt 6 người dân bị lật đò trên sông Lạch Bạng, Thanh Hóa

Lật đò, 7 người rơi xuống sông Lạch Bạng

Lật đò, 7 người rơi xuống sông Lạch Bạng

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Lạch Bạng

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Lạch Bạng