Kẻ nghiện ma túy trồng cần sa trong vườn nhà

Kẻ nghiện ma túy trồng cần sa trong vườn nhà

Nhiều vụ trộm đột nhập giết mổ trâu bò man rợ ở Quảng Trị

Nhiều vụ trộm đột nhập giết mổ trâu bò man rợ ở Quảng Trị

Thanh niên ngang nhiên trồng 19 cây cần sa ngay trong vườn nhà

Thanh niên ngang nhiên trồng 19 cây cần sa ngay trong vườn nhà

Đối tượng nghiện ma túy trồng cần sa trong vườn nhà

Đối tượng nghiện ma túy trồng cần sa trong vườn nhà

Quảng Trị: Điều tra vụ kẻ gian trộm bò, cắt lấy 4 chân mang đi

Quảng Trị: Điều tra vụ kẻ gian trộm bò, cắt lấy 4 chân mang đi

Trộm đột nhập giết bò lấy 4 đùi, để lại cho khổ chủ phần thân

Trộm đột nhập giết bò lấy 4 đùi, để lại cho khổ chủ phần thân

Nhốt bò ở rẫy, chủ đau đớn phát hiện bị trộm cắt mất 4 chân

Nhốt bò ở rẫy, chủ đau đớn phát hiện bị trộm cắt mất 4 chân

Bò bị cắt 4 chân: Nghi một nhóm trộm làm nhiều vụ

Bò bị cắt 4 chân: Nghi một nhóm trộm làm nhiều vụ

Trộm lẻn vào chuồng cắt 4 chân bò trong đêm

Trộm lẻn vào chuồng cắt 4 chân bò trong đêm