Độc đáo lễ hội tháp người tại Tây Ban Nha

Độc đáo lễ hội tháp người tại Tây Ban Nha

Cứ 2 năm một lần, cuộc thi xếp tháp người ở Tarragona (Tây Ban Nha) được tổ chức. Hàng chục nghìn người đã...