Phát lộ tháp Chăm có mặt bằng di tích đầy đủ nhất

Phát hiện mới tại di chỉ Gò Cây Me

Phát hiện mới tại di chỉ Gò Cây Me

Phát lộ tháp Chăm có mặt bằng di tích đầy đủ nhất

Khai quật phế tích tháp Chà Rây gần 1.000 năm tuổi ở Bình Định

Khai quật phế tích tháp Chà Rây gần 1.000 năm tuổi ở Bình Định

Phế tích tháp Chăm 1.000 năm được khai quật ở Bình Định

Phế tích tháp Chăm 1.000 năm được khai quật ở Bình Định

Phát hiện tháp Chăm 1.000 năm nằm 'bí ẩn' dưới rừng keo

Phát hiện tháp Chăm 1.000 năm nằm 'bí ẩn' dưới rừng keo

Bình Định: Phát hiện nền móng tháp Chăm khoảng 1.000 năm tuổi

Bình Định: Phát hiện nền móng tháp Chăm khoảng 1.000 năm tuổi

Khai quật phế tích tháp cổ Chà Rây có niên đại từ thế kỷ XI đến XII

Khai quật phế tích tháp cổ Chà Rây có niên đại từ thế kỷ XI đến XII

Phát hiện phế tích tháp Chăm có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi

Phát hiện phế tích tháp Chăm có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi

Phát hiện phế tích nền tháp Trắng Long 1.000 tuổi

Phát hiện phế tích nền tháp Trắng Long 1.000 tuổi