Công tác cán bộ tại Bộ Xây dựng có nhiều sai phạm

Công tác cán bộ tại Bộ Xây dựng có nhiều sai phạm

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Hưng Yên thực hiện đúng quy định về biên chế, công chức

Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Xây dựng thực hiện nghiêm việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Xây dựng thực hiện nghiêm việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

Bộ Xây dựng: Nhiều sai sót trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức

Bộ Xây dựng: Nhiều sai sót trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức

Thanh Hóa điều động, luân chuyển hơn 1.770 lượt cán bộ

Thanh Hóa điều động, luân chuyển hơn 1.770 lượt cán bộ

Bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo chưa đủ chuẩn

Bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo chưa đủ chuẩn

72 công chức lãnh đạo của Trà Vinh chưa đủ chuẩn

72 công chức lãnh đạo của Trà Vinh chưa đủ chuẩn

Cựu võ sĩ MMA số 1 thế giới rời UFC, đấu ở giải mới

Cựu võ sĩ MMA số 1 thế giới rời UFC, đấu ở giải mới

Nhà sáng lập WikiLeaks nêu điều kiện ra đầu thú

Nhà sáng lập WikiLeaks nêu điều kiện ra đầu thú

Phát hiện bom trong bưu kiện gửi tới văn phòng cựu Tổng thống Barack Obama

Phát hiện bom trong bưu kiện gửi tới văn phòng cựu Tổng thống Barack Obama

Ban hành văn bản chấn chỉnh sai sót trong công tác cán bộ

Ban hành văn bản chấn chỉnh sai sót trong công tác cán bộ

Cần Thơ bổ nhiệm 31 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Cần Thơ bổ nhiệm 31 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Phát hiện nhiều sai phạm trong công tác cán bộ ở TP Cần Thơ

Phát hiện nhiều sai phạm trong công tác cán bộ ở TP Cần Thơ