Thương tâm: Dân nhảy xuống hồ không kịp cứu 2 học sinh

Thương tâm: Dân nhảy xuống hồ không kịp cứu 2 học sinh

Rủ nhau ra thác tắm, một nữ sinh chết đuối

Rủ nhau ra thác tắm, một nữ sinh chết đuối

Đi chụp hình trên thác nước, nữ sinh 16 tuổi bị cuốn tử vong

Đi chụp hình trên thác nước, nữ sinh 16 tuổi bị cuốn tử vong

Đi chơi thác, nữ sinh 16 tuổi chết đuối thương tâm

Đi chơi thác, nữ sinh 16 tuổi chết đuối thương tâm

Leo thác bị trượt chân, nữ sinh chết đuối thương tâm

Leo thác bị trượt chân, nữ sinh chết đuối thương tâm

Hà Tĩnh: Cùng bạn đi tắm thác, nữ sinh 16 tuổi tử vong

Hà Tĩnh: Cùng bạn đi tắm thác, nữ sinh 16 tuổi tử vong

Lên thác chụp ảnh, một nữ sinh bị trượt chân đuối nước

Lên thác chụp ảnh, một nữ sinh bị trượt chân đuối nước

Sẩy chân rơi xuống thác, một nữ sinh tử vong

Sẩy chân rơi xuống thác, một nữ sinh tử vong

Rủ nhau đi tắm thác, nữ sinh 16 tuổi đuối nước tử vong

Rủ nhau đi tắm thác, nữ sinh 16 tuổi đuối nước tử vong

Nữ sinh tử vong khi trèo lên thác tắm và chụp ảnh

Nữ sinh tử vong khi trèo lên thác tắm và chụp ảnh

Nữ sinh tử vong khi leo thác tắm và chụp ảnh

Nữ sinh tử vong khi leo thác tắm và chụp ảnh

Chụp ảnh trên thác nước, nữ sinh 16 tuổi trượt chân đuối nước

Chụp ảnh trên thác nước, nữ sinh 16 tuổi trượt chân đuối nước

Hà Tĩnh: Rủ nhau đi thác tắm, một nữ sinh đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Rủ nhau đi thác tắm, một nữ sinh đuối nước thương tâm