Cầm tay nhau trên khói sóng biên thùy

Cầm tay nhau trên khói sóng biên thùy

Cách đây một thập kỷ, không ai nghĩ miền biên viễn dọc sông Quây Sơn, nơi có thác Bản Giốc lại có thể trở...