Thác Đắk G'lun

Thác Đắk G'lun

Thác Đắk G'lun tọa lại tại xã Đắk R'Til, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cách đường biên giới Campuchia hơn...