Năm 2018 đánh dấu một bước phát triển mới của PVTrans

Năm 2018 đánh dấu một bước phát triển mới của PVTrans

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập

Đảng bộ PVCFC có nhiều mô hình hay cần được nhân rộng

Đảng bộ PVCFC có nhiều mô hình hay cần được nhân rộng

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Nhân sự mới Bộ GTVT, Bộ Công Thương

Nhân sự mới Bộ GTVT, Bộ Công Thương

Anh hùng lao động Nguyễn Hùng Dũng chính thức làm Thành viên HĐTV PVN

Anh hùng lao động Nguyễn Hùng Dũng chính thức làm Thành viên HĐTV PVN

Tập đoàn Dầu khí trình phương án nhân sự mới cấp cao

Tập đoàn Dầu khí trình phương án nhân sự mới cấp cao

Bị cáo Đinh La Thăng nhận thêm án 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ đồng

Bị cáo Đinh La Thăng nhận thêm án 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ đồng

Bị cáo Phan Đình Đức: Tôi không có động cơ nào làm phương hại đất nước này!

Bị cáo Phan Đình Đức: Tôi không có động cơ nào làm phương hại đất nước này!