JICA đồng hành cùng du lịch Quảng Nam

JICA đồng hành cùng du lịch Quảng Nam

JICA Nhật Bản hỗ trợ một loạt dự án dài hơi, giúp Hội An xanh, sạch

JICA Nhật Bản hỗ trợ một loạt dự án dài hơi, giúp Hội An xanh, sạch

Nhật Bản hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong nhiều dự án phát triển bền vững

Nhật Bản hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong nhiều dự án phát triển bền vững

Chiến đấu cơ F-15 của Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản

Chiến đấu cơ F-15 của Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản

Chiến đấu cơ Mỹ rơi tại Nhật Bản ngay trước cuộc gặp Mỹ-Triều

Chiến đấu cơ Mỹ rơi tại Nhật Bản ngay trước cuộc gặp Mỹ-Triều

Chiến đấu cơ F-15 Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản

Chiến đấu cơ F-15 Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản

Xe tải quân sự Mỹ làm chết 1 dân thường tại Okinawa, Nhật Bản

Xe tải quân sự Mỹ làm chết 1 dân thường tại Okinawa, Nhật Bản