Ra đồng đi tiểu, người phụ nữ chết oan vì loài vật lộng hành

Ra đồng đi tiểu, người phụ nữ chết oan vì loài vật lộng hành

Ra cánh đồng gần nhà đi tiểu, người phụ nữ chết oan uổng vì 1 loài vật ngày càng lộng hành

Ra cánh đồng gần nhà đi tiểu, người phụ nữ chết oan uổng vì 1 loài vật ngày càng lộng hành

Khỉ xông vào nhà dân, cướp bé 12 ngày tuổi đang bú mẹ

Khỉ xông vào nhà dân, cướp bé 12 ngày tuổi đang bú mẹ

Bé trai 12 ngày tuổi bị khỉ tha chết thương tâm khi đang ở trong vòng tay của mẹ

Bé trai 12 ngày tuổi bị khỉ tha chết thương tâm khi đang ở trong vòng tay của mẹ

Bị khỉ cắp đi lúc bú mẹ, bé trai 12 ngày tuổi ở Ấn Độ chết thương tâm

Bị khỉ cắp đi lúc bú mẹ, bé trai 12 ngày tuổi ở Ấn Độ chết thương tâm

Khỉ đột nhập nhà, bắt trẻ nhỏ mang đi khiến đứa bé tử vong

Khỉ đột nhập nhà, bắt trẻ nhỏ mang đi khiến đứa bé tử vong

Khỉ xông vào nhà dân, cướp bé trai 12 ngày tuổi đang bú mẹ rồi tha đi đến chết

Khỉ xông vào nhà dân, cướp bé trai 12 ngày tuổi đang bú mẹ rồi tha đi đến chết