10x lạc lôíi: Cái kết đắng cho những cuộc hoang tàn

10x lạc lôíi: Cái kết đắng cho những cuộc hoang tàn

Mới 13 tuổi đã dạt nhà đi bụi. 18 tuổi 3 tháng phải lĩnh án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy....