60 triệu nỗi nguy nan

60 triệu nỗi nguy nan

Thời điểm này năm ngoái, thế giới vẫn bình an. Nhưng ai biết lúc ấy hành tinh đang âm thầm 'nuôi' một thảm...