Bí thư Thành ủy TP.HCM: Đẩy mạnh xây dựng Đảng, quan tâm giải quyết bức xúc của dân

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Đẩy mạnh xây dựng Đảng, quan tâm giải quyết bức xúc của dân

Công bố tiến độ thực hiện 4 giải pháp trọng tâm của đề án đô thị thông minh

Công bố tiến độ thực hiện 4 giải pháp trọng tâm của đề án đô thị thông minh

TP.HCM vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh từ tháng 1/2019

TP.HCM vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh từ tháng 1/2019

TP Hồ Chí Minh sẽ phê duyệt khung kiến trúc đô thị thông minh trong quý III năm 2019

TP Hồ Chí Minh sẽ phê duyệt khung kiến trúc đô thị thông minh trong quý III năm 2019

Hàn Quốc giúp Việt Nam phát triển đô thị thông minh

Hàn Quốc giúp Việt Nam phát triển đô thị thông minh

'Phát triển đô thị lõi và vệ tinh - Mối liên kết giữa các đô thị'

'Phát triển đô thị lõi và vệ tinh - Mối liên kết giữa các đô thị'

Trực tuyến tọa đàm 'Doanh nghiệp TP HCM cần thêm động lực đổi mới, sáng tạo'