Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Ha-i-ti

Việt Nam - Haiti ưu tiên hợp tác 4 lĩnh vực trọng tâm

Việt Nam - Haiti ưu tiên hợp tác 4 lĩnh vực trọng tâm

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ha-i-ti Y.La-toóc-tuy

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ha-i-ti Y.La-toóc-tuy

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Haiti

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Haiti

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti

Việt Nam, Haiti tăng cường hợp tác nhiều mặt

Việt Nam, Haiti tăng cường hợp tác nhiều mặt

Chủ tịch Thượng viện CH Haiti kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện CH Haiti kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam