Phạt lái xe taxi gần 5 triệu đồng với hành vi 'chặt chém' du khách người nước ngoài

Phạt lái xe taxi gần 5 triệu đồng với hành vi 'chặt chém' du khách người nước ngoài

Phạt 4,7 triệu đồng với tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây ở Hà Nội

Phạt 4,7 triệu đồng với tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây ở Hà Nội

Xử phạt hành chính, tạm giữ xe tài xế taxi dù chặt chém giá khách tây

Xử phạt hành chính, tạm giữ xe tài xế taxi dù chặt chém giá khách tây

Xử phạt hành chính tài xế taxi 'chặt chém' du khách nước ngoài

Xử phạt hành chính tài xế taxi 'chặt chém' du khách nước ngoài

Tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây bị xử phạt 4,7 triệu đồng, tước GPLX

Tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây bị xử phạt 4,7 triệu đồng, tước GPLX

Chặt chém khách tây, doanh nghiệp và tài xế bị phạt

Chặt chém khách tây, doanh nghiệp và tài xế bị phạt

Tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây bị phạt 4,7 triệu đồng

Tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây bị phạt 4,7 triệu đồng

Hà Nội: Phạt tiền, tước GPLX tài xế taxi dù 'chặt chém' khách Tây

Hà Nội: Phạt tiền, tước GPLX tài xế taxi dù 'chặt chém' khách Tây

'Chặt chém' khách tây gần 1 triệu, tài xế bị phạt hơn 14 triệu

'Chặt chém' khách tây gần 1 triệu, tài xế bị phạt hơn 14 triệu

'Chặt chém' khách Tây gần 1 triệu đồng cho 4km, tài xế taxi dù bị phạt 4,7 triệu đồng

'Chặt chém' khách Tây gần 1 triệu đồng cho 4km, tài xế taxi dù bị phạt 4,7 triệu đồng

Tài xế taxi 'chặt chém' tiền khách nước ngoài bị tước giấy phép lái xe 2 tháng

Tài xế taxi 'chặt chém' tiền khách nước ngoài bị tước giấy phép lái xe 2 tháng

Tài xế taxi 'chặt chém' du khách nước ngoài gần 1 triệu đồng cho quãng đường 5 km

Tài xế taxi 'chặt chém' du khách nước ngoài gần 1 triệu đồng cho quãng đường 5 km

Phạt gần 15 triệu đồng tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây

Phạt gần 15 triệu đồng tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây