Thanh Lam bỗng dưng khác, có phải vì đang yêu?

Thanh Lam bỗng dưng khác, có phải vì đang yêu?

Với album 'Nơi gặp gỡ tình yêu', Thanh Lam hát 'nhẹ như bấc' và có chiều sâu. Nhiều người bảo diva đã không...