Tiếp tục xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

Tiếp tục xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

Thông tin chính xác, định hướng kịp thời

Thông tin chính xác, định hướng kịp thời

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân nảy sinh

Triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân nảy sinh

Thủ tướng: Đấu giá, khắc phục lãng phí nguồn lực đất đai

Thủ tướng: Đấu giá, khắc phục lãng phí nguồn lực đất đai

Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn : Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm- Thể hiện bản lĩnh, sự công tâm đối với mỗi lá phiếu

Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn : Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm- Thể hiện bản lĩnh, sự công tâm đối với mỗi lá phiếu

Đặt lợi ích của dân lên trên hết

Đặt lợi ích của dân lên trên hết

Không thể lobby hay 'chạy' phiếu tín nhiệm

Không thể lobby hay 'chạy' phiếu tín nhiệm

Hiệu quả trong công tác xây dựng đảng

Hiệu quả trong công tác xây dựng đảng

Triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân nảy sinh

Triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân nảy sinh

'Những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực đã bị loại bỏ'

'Những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực đã bị loại bỏ'

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng

Góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

Góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

Đảng ủy Quân đoàn 3 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đảng ủy Quân đoàn 3 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Bằng chứng về sự 'vô cảm' đi 'ăn chơi' của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên

Bằng chứng về sự 'vô cảm' đi 'ăn chơi' của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên

Bệnh viện Quân y 103 đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị, khám chữa bệnh

Bệnh viện Quân y 103 đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị, khám chữa bệnh

Cơ chế 'bốn không' để chống 'chạy'

Cơ chế 'bốn không' để chống 'chạy'

Ðấu tranh, phản bác nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái

Hưng Yên: Nhiều thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện khi đồng thời là Trưởng ban Tuyên giáo và Giám đốc trung tâm

Hưng Yên: Nhiều thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện khi đồng thời là Trưởng ban Tuyên giáo và Giám đốc trung tâm

Quyền Chủ tịch nước tiếp đoàn phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu

Quyền Chủ tịch nước tiếp đoàn phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu

'Không có vùng cấm, không có ngoại lệ' trong kiểm tra Đảng ngành công an

'Không có vùng cấm, không có ngoại lệ' trong kiểm tra Đảng ngành công an

Văn phòng Thành ủy TP HCM sẽ thôi làm kinh tế

Văn phòng Thành ủy TP HCM sẽ thôi làm kinh tế