Hà thành kim cổ ký: Làng Tự Tháp

Hà thành kim cổ ký: Làng Tự Tháp

Xưa thôn Tự Tháp (nay thuộc phường Hàng Trống) có nghề làm tranh. Trong bài thơ Tứ khúc thời vịnh của tiến...