Nguyễn Hữu Tiến: Người đầu tiên vẽ lá cờ Tổ quốc

Nguyễn Hữu Tiến: Người đầu tiên vẽ lá cờ Tổ quốc

Tại Hội nghị Tân Trào chuẩn bị Tổng khởi nghĩa năm 1945, Quốc dân Đại hội đã nhất trí chọn lá cờ mà Nguyễn...