1.100 học viên Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng bước vào năm học mới

1.100 học viên Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng bước vào năm học mới

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II khai giảng năm học mới

Khai giảng lớp đào tạo Lãnh đạo nữ EVN

Khai giảng lớp đào tạo Lãnh đạo nữ EVN

Trường Đại học Công nghiệp Vinh khai giảng năm học mới

Trường Đại học Công nghiệp Vinh khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Sinh viên ĐH Hùng Vương TP.HCM tăng bốn lần so với năm trước

Sinh viên ĐH Hùng Vương TP.HCM tăng bốn lần so với năm trước

Báo chí phải phản ánh được dòng chảy chung của xã hội

Báo chí phải phản ánh được dòng chảy chung của xã hội

Trường ĐH SP Huế khai giảng sau ĐH khóa tuyển sinh năm 2018

Trường ĐH SP Huế khai giảng sau ĐH khóa tuyển sinh năm 2018

Trường Đại học PCCC - Cơ sở 3 Khai giảng năm học mới

Trường Đại học PCCC - Cơ sở 3 Khai giảng năm học mới

Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam khai giảng năm học mới

Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam khai giảng năm học mới

Tặng gần 4 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên

Tặng gần 4 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên

Khai giảng Trường dự bị đại học Dân tộc T.Ư

Khai giảng Trường dự bị đại học Dân tộc T.Ư

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng cho 87 tân Tiến sĩ năm 2018

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng cho 87 tân Tiến sĩ năm 2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y tế cho cán bộ Bộ Nội vụ Campuchia

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y tế cho cán bộ Bộ Nội vụ Campuchia

Trường Cao đẳng ANND II khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng ANND II khai giảng năm học mới

Trường ĐH Lao động Xã hội (Cơ sở 2-TPHCM) khai giảng năm học mới

Trường ĐH Lao động Xã hội (Cơ sở 2-TPHCM) khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 1 khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 1 khai giảng năm học mới

Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II) khai giảng năm học mới

Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II) khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng nghề TPHCM: Tuyển sinh đạt trên 100% chỉ tiêu

Trường Cao đẳng nghề TPHCM: Tuyển sinh đạt trên 100% chỉ tiêu

Hơn 1.000 tân sinh viên dự lễ khai giảng trường cao đẳng Công thương

Hơn 1.000 tân sinh viên dự lễ khai giảng trường cao đẳng Công thương

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam chào đón hơn 1.000 tân sinh viên

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam chào đón hơn 1.000 tân sinh viên

Học viện Cảnh sát nhân dân khai giảng năm học mới 2018-2019

Học viện Cảnh sát nhân dân khai giảng năm học mới 2018-2019