Khai giảng lớp dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số

Khai giảng lớp cắm hoa nghệ thuật trong CNVCLĐ

Khai giảng lớp cắm hoa nghệ thuật trong CNVCLĐ

Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) khai giảng lớp thạc sỹ Tài chính và đầu tư

Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) khai giảng lớp thạc sỹ Tài chính và đầu tư

Cà Mau: Khai giảng lớp đào tạo GV dôi dư có nguyện vọng dạy mầm non

Cà Mau: Khai giảng lớp đào tạo GV dôi dư có nguyện vọng dạy mầm non

Khai giảng lớp tiếng Anh và Toán tư duy cho trẻ vùng cao Kỳ Sơn

Khai giảng lớp tiếng Anh và Toán tư duy cho trẻ vùng cao Kỳ Sơn

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã

Trang bị 'cẩm nang nghiệp vụ' cho cán bộ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Trang bị 'cẩm nang nghiệp vụ' cho cán bộ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Các học viện, nhà trường khai giảng năm học mới

Học viện Chính trị: Khai giảng Lớp Đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị (khóa 1)

Học viện Chính trị: Khai giảng Lớp Đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị (khóa 1)

96 bác sĩ huyện, xã tham gia lớp đào tạo chuyên ngành y học gia đình

96 bác sĩ huyện, xã tham gia lớp đào tạo chuyên ngành y học gia đình

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Khai giảng lớp nghiệp vụ thanh tra viên chính k11/2018

Khai giảng lớp nghiệp vụ thanh tra viên chính k11/2018

Tập huấn nuôi lợn thịt VietGAHP

Tập huấn nuôi lợn thịt VietGAHP

Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng khóa VII

Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng khóa VII

Khai giảng lớp xóa mù chữ cho chị em phụ nữ xã Nậm Càn

Khai giảng lớp xóa mù chữ cho chị em phụ nữ xã Nậm Càn

Khai giảng lớp xóa mù chữ cho chị em phụ nữ vùng sâu

Khai giảng lớp xóa mù chữ cho chị em phụ nữ vùng sâu