Ghé thăm chợ nón làng Chuông

Ghé thăm chợ nón làng Chuông

'Mồng mười đi chợ Chuông chơi/Xem đánh cờ người, xem thổi cơm thi', ấy là câu ca từ xửa xưa mời gọi khách...