Phải có 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu bằng đại học

Phải có 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu bằng đại học

Có được mở cửa sổ ra khoảng không ngõ đi chung không?

Có được mở cửa sổ ra khoảng không ngõ đi chung không?

Thiếu từ 12 tháng trở xuống được xét nâng lương sớm?

Thiếu từ 12 tháng trở xuống được xét nâng lương sớm?

Công nghệ màn hình cong của Samsung bị lén bán cho Trung Quốc

Công nghệ màn hình cong của Samsung bị lén bán cho Trung Quốc

Có được hưởng phụ cấp ưu đãi khi nghỉ ốm đau, thai sản?

Có được hưởng phụ cấp ưu đãi khi nghỉ ốm đau, thai sản?

Mức hỗ trợ đối với người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi

Mức hỗ trợ đối với người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi

Đủ 54 tuổi vào năm 2018 có được nghỉ hưu?

Đủ 54 tuổi vào năm 2018 có được nghỉ hưu?

Trả lương thêm giờ áp dụng quy định nào?

Trả lương thêm giờ áp dụng quy định nào?

Đi công tác vào Chủ nhật có được tính làm thêm giờ?

Đi công tác vào Chủ nhật có được tính làm thêm giờ?

Điều kiện hưởng lương hưu khi làm công việc nặng nhọc

Điều kiện hưởng lương hưu khi làm công việc nặng nhọc

Tích cực thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án

Tích cực thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án

Căn cứ được cộng nối thời gian công tác tại xã

Căn cứ được cộng nối thời gian công tác tại xã

Xếp lương đối với trường hợp chuyển công tác

Xếp lương đối với trường hợp chuyển công tác

Trường hợp nào xếp lương viên chức như công chức hành chính?

Trường hợp nào xếp lương viên chức như công chức hành chính?

Thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ thế nào?

Thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ thế nào?

Nhật Bản treo cổ trùm giáo phái 'Tận thế'

Nhật Bản treo cổ trùm giáo phái 'Tận thế'

Nhân viên bảo vệ có được tính làm thêm giờ?

Nhân viên bảo vệ có được tính làm thêm giờ?

Việc yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Việc yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Trường hợp điều chuyển trở lại vị trí công chức

Trường hợp điều chuyển trở lại vị trí công chức

Nghỉ việc riêng không được tính để xét nâng bậc lương

Nghỉ việc riêng không được tính để xét nâng bậc lương

Anh ruột ủy quyền bán căn hộ, tính thuế thế nào?

Anh ruột ủy quyền bán căn hộ, tính thuế thế nào?

Xếp lương với cán bộ xã trúng cử sau thời gian bị kỷ luật

Xếp lương với cán bộ xã trúng cử sau thời gian bị kỷ luật

Mức khoán công tác phí với cán bộ xã kiêm nhiệm

Mức khoán công tác phí với cán bộ xã kiêm nhiệm

Căn cứ tính ngày nghỉ phép theo thâm niên làm việc

Căn cứ tính ngày nghỉ phép theo thâm niên làm việc