Điều kiện được nâng lương trước hạn 12 tháng

Điều kiện được nâng lương trước hạn 12 tháng

Thủ khoa đại học có được tuyển thẳng vào công chức?

Thủ khoa đại học có được tuyển thẳng vào công chức?

Trường hợp nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Trường hợp nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Điều kiện được trợ cấp khi chuyển khỏi vùng đặc biệt khó khăn?

Điều kiện được trợ cấp khi chuyển khỏi vùng đặc biệt khó khăn?

Các khoản trợ cấp khi mất việc làm

Các khoản trợ cấp khi mất việc làm

Viên chức tuyển dụng trước 1/7/2003, ký hợp đồng thế nào?

Viên chức tuyển dụng trước 1/7/2003, ký hợp đồng thế nào?

Căn cứ tính nâng lương trước hạn khi sắp nghỉ hưu

Đơn vị nào chi trả trợ cấp thôi việc?

Trợ cấp thôi việc với viên chức qua nhiều nơi công tác

Có được tính vào số giờ làm thêm nếu đã nghỉ bù?

Quy định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp

Được cộng dồn thời gian đóng BHXH để tính nâng lương?

Việc nâng lương trước hạn đối với chuyên viên cao cấp

Quy định về nâng lương trước hạn do lập thành tích trong công tác

Có được nâng phụ cấp thâm niên vượt khung trước hạn?

Thời gian nâng lương với công chức bị kỷ luật hạ bậc lương

Cách tính ngày đi đường khi nghỉ phép về thăm quê

Trường hợp nào được giảm tiền sử dụng đất?

Chế độ tập sự đối với công chức cấp xã

Phải có 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu bằng đại học

Cách tính phụ cấp thường trực của nhân viên y tế

Có được mở cửa sổ ra khoảng không ngõ đi chung không?

Thiếu từ 12 tháng trở xuống được xét nâng lương sớm?

Công nghệ màn hình cong của Samsung bị lén bán cho Trung Quốc

Có được hưởng phụ cấp ưu đãi khi nghỉ ốm đau, thai sản?

Căn cứ trả phụ cấp độc hại với nhân viên thư viện trường học

Đủ 54 tuổi vào năm 2018 có được nghỉ hưu?

Trả lương thêm giờ áp dụng quy định nào?

Xác định thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm