Xếp lương đối với trường hợp chuyển công tác

Xếp lương đối với trường hợp chuyển công tác

Trường hợp nào xếp lương viên chức như công chức hành chính?

Trường hợp nào xếp lương viên chức như công chức hành chính?

Thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ thế nào?

Thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ thế nào?

Nhật Bản treo cổ trùm giáo phái 'Tận thế'

Nhật Bản treo cổ trùm giáo phái 'Tận thế'

Nhân viên bảo vệ có được tính làm thêm giờ?

Nhân viên bảo vệ có được tính làm thêm giờ?

Việc yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Việc yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Hà Tĩnh: TAND thành phố càng sửa càng sai bản án

Hà Tĩnh: TAND thành phố càng sửa càng sai bản án

Trường hợp điều chuyển trở lại vị trí công chức

Trường hợp điều chuyển trở lại vị trí công chức

Nghỉ việc riêng không được tính để xét nâng bậc lương

Nghỉ việc riêng không được tính để xét nâng bậc lương

Anh ruột ủy quyền bán căn hộ, tính thuế thế nào?

Anh ruột ủy quyền bán căn hộ, tính thuế thế nào?

Xếp lương với cán bộ xã trúng cử sau thời gian bị kỷ luật

Xếp lương với cán bộ xã trúng cử sau thời gian bị kỷ luật