Chàng sinh viên vinh dự được bầu vào Cấp ủy Chi bộ Sinh viên

Chàng sinh viên vinh dự được bầu vào Cấp ủy Chi bộ Sinh viên

Đất học xứ Nghệ đã tạo ra tôi của ngày hôm nay, một con người mới, một sức sống mới, mang trong mình nhiệt...
Các chùa tổ chức lễ Vía Đức Phật A Di Đà

Các chùa tổ chức lễ Vía Đức Phật A Di Đà

Trụ trì chùa Nga Hoàng bị đình chỉ chức vụ 3 tháng

Trụ trì chùa Nga Hoàng bị đình chỉ chức vụ 3 tháng

Ðình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng của sư thầy Thích Thanh Toàn

Không liên lạc được với sư thầy Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng

Không liên lạc được với sư thầy Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng

Trước khi bị 'tố' gạ tình nữ nhà báo, sư Thích Thanh Toàn từng bị trục xuất khỏi chùa

Trước khi bị 'tố' gạ tình nữ nhà báo, sư Thích Thanh Toàn từng bị trục xuất khỏi chùa

Sau nghi án gạ tình nữ nhà báo, sư Thích Thanh Toàn bị đình chỉ trụ trì chùa Nga Hoàng

Sau nghi án gạ tình nữ nhà báo, sư Thích Thanh Toàn bị đình chỉ trụ trì chùa Nga Hoàng