Nghệ An: Xã 'tự làm khó mình' vì cho thuê đất trái quy định

Nghệ An: Xã 'tự làm khó mình' vì cho thuê đất trái quy định

Công an phạt tiền 2 người xúc phạm Cảnh sát giao thông trên facebook

Công an phạt tiền 2 người xúc phạm Cảnh sát giao thông trên facebook

Xúc phạm CSGT trên Facebook, hai người bị phạt 15 triệu đồng

Xúc phạm CSGT trên Facebook, hai người bị phạt 15 triệu đồng

Tài xế lên Facebook nói xấu CSGT bị phạt 7,5 triệu

Tài xế lên Facebook nói xấu CSGT bị phạt 7,5 triệu

Hai thanh niên bị phạt 15 triệu đồng vì xúc phạm CSGT trên Facebook

Hai thanh niên bị phạt 15 triệu đồng vì xúc phạm CSGT trên Facebook

Hai người xúc phạm CSGT trên mạng facebook bị phạt 15 triệu đồng

Hai người xúc phạm CSGT trên mạng facebook bị phạt 15 triệu đồng

Xúc phạm cảnh sát giao thông trên facebook, bị công an phạt 7,5 triệu đồng/người

Xúc phạm cảnh sát giao thông trên facebook, bị công an phạt 7,5 triệu đồng/người

Xúc phạm cảnh sát giao thông trên facebook, 2 người bị phạt 15 triệu đồng

Xúc phạm cảnh sát giao thông trên facebook, 2 người bị phạt 15 triệu đồng

Nghệ An: Xúc phạm CGST qua facebook, bị xử phạt 15 triệu đồng

Nghệ An: Xúc phạm CGST qua facebook, bị xử phạt 15 triệu đồng

Phạt hành chính 2 người 15 triệu đồng vì đăng clip xúc phạm CSGT

Phạt hành chính 2 người 15 triệu đồng vì đăng clip xúc phạm CSGT

Xúc phạm CSGT Nghệ An trên Facebook, 2 người bị phạt 15 triệu

Xúc phạm CSGT Nghệ An trên Facebook, 2 người bị phạt 15 triệu

Xúc phạm CSGT trên Facebook, hai người bị phạt 15 triệu đồng

Xúc phạm CSGT trên Facebook, hai người bị phạt 15 triệu đồng