Chuyện về một viên sỏi

Đã gần đến ngày sinh nhật bạn gái mà số tiền trong túi Minh vẫn còn thiếu 3 triệu đồng so với giá của chiếc...