Mùi mưa

Mùi mưa

Xe đang chạy bon bon trên A13 chợt những giọt nước rơi lạch xạch trên kính chắn gió. Trời đang hửng sáng,...