Diễn tập với Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, ASEAN tạo thế 'cân bằng quân sự'

Diễn tập với Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, ASEAN tạo thế 'cân bằng quân sự'

Động thái diễn tập với cả Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông giúp ASEAN tạo thế cân bằng quan hệ quân sự với hai...
Hải quân Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại tập trận Mỹ - ASEAN

Hải quân Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại tập trận Mỹ - ASEAN

Ba bài học quý cho VN sau diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần đầu

Ba bài học quý cho VN sau diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần đầu

Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh

Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh

Brunei, Philippines, Việt Nam tập trận hải quân gần Biển Đông

Brunei, Philippines, Việt Nam tập trận hải quân gần Biển Đông

Mỹ sẽ thường xuyên diễn tập ở Biển Đông với ASEAN?

Mỹ sẽ thường xuyên diễn tập ở Biển Đông với ASEAN?

Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ

Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ

Việt Nam tham gia tập trận hàng hải ASEAN-Mỹ

Việt Nam tham gia tập trận hàng hải ASEAN-Mỹ

Chiến hạm săn ngầm của Việt Nam dự diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ

Chiến hạm săn ngầm của Việt Nam dự diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ

Philippines gửi tàu chiến tham gia tập trận chung ASEAN-Mỹ

Philippines gửi tàu chiến tham gia tập trận chung ASEAN-Mỹ

Tàu Hải Dương 8 xâm phạm vùng biển Việt Nam: Quyết tâm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp

Tàu Hải Dương 8 xâm phạm vùng biển Việt Nam: Quyết tâm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Việt Nam tham gia tập trận hải quân chung ASEAN-Mỹ ngày 2/9

Việt Nam tham gia tập trận hải quân chung ASEAN-Mỹ ngày 2/9

Việt Nam sẽ tham gia cuộc diễn tập hàng hải ASEAN-Mỹ

Việt Nam sẽ tham gia cuộc diễn tập hàng hải ASEAN-Mỹ

Việt Nam lần đầu tiên tham gia diễn tập hàng hải ASEAN – Mỹ

Việt Nam lần đầu tiên tham gia diễn tập hàng hải ASEAN – Mỹ

Việt Nam xác nhận tham gia cuộc tập trận Mỹ và ASEAN

Việt Nam xác nhận tham gia cuộc tập trận Mỹ và ASEAN

Việt Nam sẽ tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ

Việt Nam sẽ tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ

Việt Nam tham gia tập trận chung Mỹ - ASEAN ở Thái Lan từ 2/9

Việt Nam tham gia tập trận chung Mỹ - ASEAN ở Thái Lan từ 2/9