Diễn tập với Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, ASEAN tạo thế 'cân bằng quân sự'

Diễn tập với Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, ASEAN tạo thế 'cân bằng quân sự'

ASEAN cân bằng nước lớn trong diễn tập hàng hải với Mỹ

ASEAN cân bằng nước lớn trong diễn tập hàng hải với Mỹ

Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh

Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh

Mỹ sẽ thường xuyên diễn tập ở Biển Đông với ASEAN?

Mỹ sẽ thường xuyên diễn tập ở Biển Đông với ASEAN?

Chiến hạm săn ngầm của Việt Nam dự diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ

Chiến hạm săn ngầm của Việt Nam dự diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ

Tàu Hải quân 18 của Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ

Tàu Hải quân 18 của Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Việt Nam tham gia tập trận hải quân chung ASEAN-Mỹ ngày 2/9

Việt Nam tham gia tập trận hải quân chung ASEAN-Mỹ ngày 2/9

Việt Nam xác nhận tham gia cuộc tập trận Mỹ và ASEAN

Việt Nam xác nhận tham gia cuộc tập trận Mỹ và ASEAN

Việt Nam tham gia tập trận chung Mỹ - ASEAN ở Thái Lan từ 2/9

Việt Nam tham gia tập trận chung Mỹ - ASEAN ở Thái Lan từ 2/9