Trả lời phản ánh của ông Nguyễn Văn Lơ

Trả lời phản ánh của ông Nguyễn Văn Lơ

Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lơ (ngụ khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, TP. Châu...