Savills: Thị trường bất động sản tiềm năng hấp dẫn các nhà đầu tư

Savills: Thị trường bất động sản tiềm năng hấp dẫn các nhà đầu tư

Sức hút nhà đầu tư ngoại rất lớn

Sức hút nhà đầu tư ngoại rất lớn

Bất động sản Việt Nam thu hút giới đầu tư châu Á

Bất động sản Việt Nam thu hút giới đầu tư châu Á

Vốn ngoại đầu tư vào bất động sản: Sôi động

Vốn ngoại đầu tư vào bất động sản: Sôi động

Nhà đầu tư châu Á áp đảo thị trường mua bán dự án bất động sản

Nhà đầu tư châu Á áp đảo thị trường mua bán dự án bất động sản

Thị trường bất động sản TP. HCM có nguy cơ 'trắng' dự án căn hộ giá 1-2 tỷ đồng

Thị trường bất động sản TP. HCM có nguy cơ 'trắng' dự án căn hộ giá 1-2 tỷ đồng