Số phận của dàn tàu chiến Liên Xô đổi cho Pepsi để lấy… nước ngọt

Số phận của dàn tàu chiến Liên Xô đổi cho Pepsi để lấy… nước ngọt

Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, Liên Xô đã đổi một loạt tàu chiến, tàu ngầm cho tập đoàn Pepsi lấy......