Chương trình tàu ngầm PROSUB đầy tham vọng của Brazil

Chương trình tàu ngầm PROSUB đầy tham vọng của Brazil

Chương trình hạt nhân hải quân và Chương trình phát triển tàu ngầm sẽ nâng cao năng lực của Hải quân để đối...
SMX-31E - Tàu ngầm mang tính 'cách mạng' của Pháp

SMX-31E - Tàu ngầm mang tính 'cách mạng' của Pháp

Tàu ngầm Pháp phóng UAV từ độ sâu 100 m

Tàu ngầm Pháp phóng UAV từ độ sâu 100 m

Tàu ngầm Pháp phóng UAV từ độ sâu 100m

Tàu ngầm Pháp phóng UAV từ độ sâu 100m

Tập đoàn Pháp xác nhận đàm phán bán tàu ngầm cho Philippines

Tập đoàn Pháp xác nhận đàm phán bán tàu ngầm cho Philippines

Pháp giành ưu thế cạnh tranh trên thị trường vũ khí châu Âu

Pháp giành ưu thế cạnh tranh trên thị trường vũ khí châu Âu

Vũ khí Pháp đối đầu hai 'quả núi'

SMX - Dòng tàu ngầm tính năng hàng đầu thế giới của Pháp

Bản nâng cấp cực mạnh của 'tàu ngầm bò sát' SMX-26 trứ danh

SMX - Dòng tàu ngầm tính năng hàng đầu thế giới của Pháp