Sinh viên CNTT thực tập hưởng lương và làm việc tại Nhật và Việt Nam

Sinh viên CNTT thực tập hưởng lương và làm việc tại Nhật và Việt Nam

Cơ hội làm việc tại Nhật cho sinh viên ngành điều dưỡng

Cơ hội làm việc tại Nhật cho sinh viên ngành điều dưỡng

Sinh viên ĐH Đông Á Đà Nẵng được thực tập hưởng lương tại Nhật Bản

Sinh viên ĐH Đông Á Đà Nẵng được thực tập hưởng lương tại Nhật Bản

Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản cho sinh viên ngành điều dưỡng

Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản cho sinh viên ngành điều dưỡng

Đà Nẵng: ĐH Đông Á hợp tác đưa ngàn sinh viên sang Nhật học tập và làm việc

Đà Nẵng: ĐH Đông Á hợp tác đưa ngàn sinh viên sang Nhật học tập và làm việc

Sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập tại Nhật Bản

Sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập tại Nhật Bản

Hợp tác đào tạo tiếng Nhật và tuyển dụng sinh viên làm việc tại Nhật Bản

Hợp tác đào tạo tiếng Nhật và tuyển dụng sinh viên làm việc tại Nhật Bản

Đà Nẵng: ĐH Đông Á ký hợp tác đưa ngàn sinh viên sang Nhật học tập, làm việc

Đà Nẵng: ĐH Đông Á ký hợp tác đưa ngàn sinh viên sang Nhật học tập, làm việc

Hợp tác chiến lược về đào tạo, nâng cao trình độ tiếng Nhật

Hợp tác chiến lược về đào tạo, nâng cao trình độ tiếng Nhật

Cá ngừ 400 kg được đấu giá trước ngày đóng cửa chợ ở Nhật

Cá ngừ 400 kg được đấu giá trước ngày đóng cửa chợ ở Nhật