Xác minh, điều tra vụ việc liên quan đến nhãn hàng Khaisilk một cách khách quan, toàn diện

Xác minh, điều tra vụ việc liên quan đến nhãn hàng Khaisilk một cách khách quan, toàn diện

Công an Hà Nội điều tra vụ Khaisilk bán lụa Trung Quốc gắn mác Việt Nam

Công an Hà Nội điều tra vụ Khaisilk bán lụa Trung Quốc gắn mác Việt Nam

PC46 - Công an Hà Nội chính thức tiếp nhận điều tra vụ Khaisilk

PC46 - Công an Hà Nội chính thức tiếp nhận điều tra vụ Khaisilk

Công an Hà Nội đã nhận được hồ sơ vụ Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc

Công an Hà Nội đã nhận được hồ sơ vụ Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc

Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc Khaisilk

Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc Khaisilk

Công an Hà Nội chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ Khaisilk

Công an Hà Nội chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ Khaisilk

Đã tiếp nhận hồ sơ vụ Khaisilk có dấu hiệu tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Đã tiếp nhận hồ sơ vụ Khaisilk có dấu hiệu tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Chuyển vụ sản phẩm Khaisilk Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt Nam sang cơ quan Công an Hà Nội

Chuyển vụ sản phẩm Khaisilk Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt Nam sang cơ quan Công an Hà Nội