Về Di tích Ngọ Môn: Ngày ấy-bây giờ

Về Di tích Ngọ Môn: Ngày ấy-bây giờ

Ngày 2-9, nhiều người hòa mình vào dòng du khách thăm hệ thống di tích Cố đô Huế, đã rất xúc động khi về...
Ngọ Môn - Đại nội Huế trở lại diện mạo ban đầu

Ngọ Môn - Đại nội Huế trở lại diện mạo ban đầu

Ngọ Môn, Đại nội Huế trở lại màu sắc như thời... mới xây

Ngọ Môn, Đại nội Huế trở lại màu sắc như thời... mới xây

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Cổng Ngọ Môn được 'khoác áo mới' nhờ công nghệ hơi nước nóng

Cổng Ngọ Môn được 'khoác áo mới' nhờ công nghệ hơi nước nóng

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án làm sạch cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Bàn giao dự án làm sạch Cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Ngỡ ngàng ngắm cổng Ngọ Môn Huế sau khi được làm sạch

Làm sạch cổng Ngọ Môn bằng công nghệ hơi nước nóng

Làm sạch Cổng Ngọ Môn bằng công nghệ Hơi nước nóng

Làm sạch cổng di tích Ngọ Môn - Hoàng thành Huế

Xem chuyên gia làm sạch cổng Ngọ Môn Huế như đã thực hiện với tượng Chúa Cứu Thế tại Rio De Janeiro

Ứng dụng công nghệ steam cleaning để làm sạch cổng Ngọ Môn - Huế

Khôi phục vẻ đẹp gốc của Ngọ Môn - Đại nội Huế bằng công nghệ