Điện mặt trời '1 vốn 7 lời' qua thương vụ của Tập đoàn Hưng Hải

Điện mặt trời '1 vốn 7 lời' qua thương vụ của Tập đoàn Hưng Hải

Hưng Hải tăng tốc các dự án điện mặt trời tại Bình Phước

Hưng Hải tăng tốc các dự án điện mặt trời tại Bình Phước

Thực hư đại gia Thái Lan mua lại dự án điện mặt trời ở Bình Phước

Thực hư đại gia Thái Lan mua lại dự án điện mặt trời ở Bình Phước

Ðại gia Thái Lan thâu tóm dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Ðại gia Thái Lan thâu tóm dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Ðại gia Thái Lan thâu tóm dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Ðại gia Thái Lan thâu tóm dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Tập đoàn Hưng Hải với sự mệnh tiên phong

Tập đoàn Hưng Hải với sự mệnh tiên phong

Super Energy đầu tư vào 4 dự án điện mặt trời

Đánh thức tiềm năng điện mặt trời

Hưng Hải sẽ rót 12.000 tỷ vào điện mặt trời ở Bình Phước

Tập đoàn Hưng Hải đầu tư trên 12.000 tỷ đồng vào dự án điện mặt trời