Đồng hồ giá 30 tỷ đến Việt Nam

Đồng hồ giá 30 tỷ đến Việt Nam

Có giá bình quân dao động từ 1,2 đến 2 triệu USD, chiếc Round Tourbillon Invisible Set Baguette Diamonds...