Tôm Minh Phú bị Mỹ điều tra lẩn tránh thuế, Bộ Công Thương nói gì?

Tôm Minh Phú bị Mỹ điều tra lẩn tránh thuế, Bộ Công Thương nói gì?

Bộ Công Thương sẽ làm việc với Mỹ trên tinh thần nghiêm túc đấu tranh chống gian lận thương mại, đồng thời...