Người đàn ông bất ngờ rơi từ tầng cao tòa Saigon Trade Center, tử vong

Người đàn ông bất ngờ rơi từ tầng cao tòa Saigon Trade Center, tử vong

Rơi từ tầng cao tòa nhà trung tâm thương mại, một người tử vong

Rơi từ tầng cao tòa nhà trung tâm thương mại, một người tử vong

Người đàn ông gieo mình từ tòa nhà 33 tầng xuống đất

Người đàn ông gieo mình từ tòa nhà 33 tầng xuống đất

Nghi án người đàn ông tự tử tại tòa nhà Saigon Trade Center ở Sài Gòn

Nghi án người đàn ông tự tử tại tòa nhà Saigon Trade Center ở Sài Gòn

Người đàn ông rơi từ tòa nhà 33 tầng ở quận 1 xuống đất

Người đàn ông rơi từ tòa nhà 33 tầng ở quận 1 xuống đất

Rớt từ lầu cao, người đàn ông tử vong ở trung tâm TP.HCM

Rớt từ lầu cao, người đàn ông tử vong ở trung tâm TP.HCM

Người đàn ông nhảy lầu nghi tự tử tại tòa nhà Saigon Trade Center

Người đàn ông nhảy lầu nghi tự tử tại tòa nhà Saigon Trade Center

Tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới

Tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới