'Ngày mai trời lại nắng' - thông điệp không lùi bước của tuổi trẻ

'Ngày mai trời lại nắng' - thông điệp không lùi bước của tuổi trẻ

Đúng như tên gọi về một ngày mai rực sáng ánh mặt trời, bộ phim là câu chuyện của những người trẻ dám sống,...