Hết chìm lại cháy

Hết chìm lại cháy

Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Đang tạm trú tránh cơn bão số 9, tàu cá trị giá gần 10 tỷ đồng bất ngờ bốc cháy trong đêm

Đang tạm trú tránh cơn bão số 9, tàu cá trị giá gần 10 tỷ đồng bất ngờ bốc cháy trong đêm

Quảng Nam: Cháy tàu cá gần 10 tỷ trong đêm

Quảng Nam: Cháy tàu cá gần 10 tỷ trong đêm

Quảng Nam: Tàu cá bất ngờ cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Quảng Nam: Tàu cá bất ngờ cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Cháy tàu cá gần 10 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam

Cháy tàu cá gần 10 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam

Quảng Nam: Cháy tàu cá gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Quảng Nam: Cháy tàu cá gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Quảng Nam: Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Quảng Nam: Tàu cá cháy trong đêm, thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Tàu gần 10 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam cháy rụi trong đêm

Tàu gần 10 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam cháy rụi trong đêm

Tàu cá bị thiêu rụi trong đêm, ước thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Tàu cá bị thiêu rụi trong đêm, ước thiệt hại gần 10 tỉ đồng

Bất lực nhìn tàu gần 10 tỷ đồng cháy trong đêm

Bất lực nhìn tàu gần 10 tỷ đồng cháy trong đêm

Đang neo đậu, tàu cá gần 10 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam bốc cháy trong đêm

Đang neo đậu, tàu cá gần 10 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam bốc cháy trong đêm

Tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang neo đậu bốc cháy trong đêm

Tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang neo đậu bốc cháy trong đêm

Quảng Nam: Tàu 10 tỷ bị thiêu rụi trong đêm

Quảng Nam: Tàu 10 tỷ bị thiêu rụi trong đêm

Tàu cá trị giá 9 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam cháy trong đêm

Tàu cá trị giá 9 tỷ đồng của ngư dân Quảng Nam cháy trong đêm