Những Cường những Hiền

Những Cường những Hiền

'Nữ hành khách đại náo sân bay' vừa kịp nổi tiếng tên là Lê Thị Hiền. Hiền mà không hiền. Nghe bằng hết...