Hải Phòng lần đầu đón tàu trọng tải 132.000DWT

Hải Phòng lần đầu đón tàu trọng tải 132.000DWT

Hải Phòng lần đầu đón tàu trọng tải 132.000 tấn

Hải Phòng lần đầu đón tàu trọng tải 132.000 tấn

Cảng container Quốc tế Hải Phòng (HICT) đón chuyến tàu trên tuyến xuyên Thái Bình Dương

Cảng container Quốc tế Hải Phòng (HICT) đón chuyến tàu trên tuyến xuyên Thái Bình Dương

Hải Phòng đón tàu container 'khủng' nhất từ trước tới nay dài 330 m

Hải Phòng đón tàu container 'khủng' nhất từ trước tới nay dài 330 m

Cảng container quốc tế Hải Phòng tiếp tục đón tàu trọng tải lớn hơn 100.000 tấn Cảng container quốc tế Hải Phòng tiếp tục đón tàu trọng tải lớn hơn 100.000 tấn

Cảng container quốc tế Hải Phòng tiếp tục đón tàu trọng tải lớn hơn 100.000 tấn Cảng container quốc tế Hải Phòng tiếp tục đón tàu trọng tải lớn hơn 100.000 tấn

Cảng container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng đón tàu gần 12.000 TEU đi bờ Tây Hoa Kỳ

Cảng container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng đón tàu gần 12.000 TEU đi bờ Tây Hoa Kỳ

Cảng Hải Phòng: Lọt top 20 cảng biển đón tàu siêu trọng thế giới

Cảng Hải Phòng: Lọt top 20 cảng biển đón tàu siêu trọng thế giới

Hải Phòng đón tàu container lớn nhất từ trước tới nay cập cảng

Hải Phòng đón tàu container lớn nhất từ trước tới nay cập cảng

Cảng quốc tế Hải Phòng đón tàu lớn nhất từ trước tới nay

Cảng quốc tế Hải Phòng đón tàu lớn nhất từ trước tới nay

Cảng container quốc tế Hải Phòng lần đầu đón thành công tàu trọng tải 132.000 DWT nối Việt Nam - Tây Mỹ

Cảng container quốc tế Hải Phòng lần đầu đón thành công tàu trọng tải 132.000 DWT nối Việt Nam - Tây Mỹ