Nhân viên đường sắt hỗ trợ hành khách sinh con trên tàu

Nhân viên đường sắt hỗ trợ hành khách sinh con trên tàu

Nhân viên đường sắt hỗ trợ hành khách sinh con trên tàu

Nhân viên đường sắt hỗ trợ hành khách sinh con trên tàu

Nữ khách trẻ bất ngờ sinh con giữa đêm trên tàu

Nữ khách trẻ bất ngờ sinh con giữa đêm trên tàu

Ca đỡ đẻ bất ngờ giữa đêm khuya trên chuyến tàu xuyên Việt

Ca đỡ đẻ bất ngờ giữa đêm khuya trên chuyến tàu xuyên Việt

Nhân viên vệ sinh đỡ đẻ cho hành khách trên chuyến tàu Bắc - Nam

Nhân viên vệ sinh đỡ đẻ cho hành khách trên chuyến tàu Bắc - Nam

Nhân viên đường sắt giúp sản phụ 'vượt cạn' trên tàu SE6

Nhân viên đường sắt giúp sản phụ 'vượt cạn' trên tàu SE6

Một sản phụ 'đẻ rơi' trên tàu Thống Nhất

Một sản phụ 'đẻ rơi' trên tàu Thống Nhất

Hành khách sinh con ngay trên tàu

Hành khách sinh con ngay trên tàu

Nữ nhân viên đường sắt đỡ đẻ cho sản phụ khi tàu qua đèo

Nữ nhân viên đường sắt đỡ đẻ cho sản phụ khi tàu qua đèo

Đỡ đẻ cho sản phụ bất ngờ trở dạ vào ban đêm ngay trên tàu Thống Nhất

Đỡ đẻ cho sản phụ bất ngờ trở dạ vào ban đêm ngay trên tàu Thống Nhất

Hỗ trợ thành công hành khách sinh con trên tàu Thống Nhất

Hỗ trợ thành công hành khách sinh con trên tàu Thống Nhất

Sản phụ sinh con trên tàu SE6

Sản phụ sinh con trên tàu SE6

Khách trở dạ sinh con khi tàu đang leo đèo Hải Vân

Khách trở dạ sinh con khi tàu đang leo đèo Hải Vân

Tàu hỏa đâm văng xe máy 10 mét, nạn nhân nguy kịch

Tàu hỏa đâm văng xe máy 10 mét, nạn nhân nguy kịch

Sang đường thiếu quan sát một phụ nữ bị tàu hỏa đâm văng

Sang đường thiếu quan sát một phụ nữ bị tàu hỏa đâm văng

Tiếp viên đường sắt trả lại hơn 37 triệu đồng hành khách để quên

Tiếp viên đường sắt trả lại hơn 37 triệu đồng hành khách để quên

Khách hài lòng đi tàu '5 sao' dịp Tết

Khách hài lòng đi tàu '5 sao' dịp Tết