Ngư dân tố doanh nghiệp trục vớt tàu 'xù nợ'

Ngư dân tố doanh nghiệp trục vớt tàu 'xù nợ'

'Giải cứu' con tàu chở hơn 3 ngàn tấn quặng chìm ngỉm gần 5.000 giờ trên vùng biển Quy Nhơn

'Giải cứu' con tàu chở hơn 3 ngàn tấn quặng chìm ngỉm gần 5.000 giờ trên vùng biển Quy Nhơn

Trục vớt tàu hàng chìm 6 tháng ở biển Quy Nhơn

Trục vớt tàu hàng chìm 6 tháng ở biển Quy Nhơn

Trục vớt xong tàu hàng chìm 6 tháng ở biển Quy Nhơn

Trục vớt xong tàu hàng chìm 6 tháng ở biển Quy Nhơn

Trục vớt tàu hàng chìm dưới biển gần 6 tháng, hàu bám khắp nơi

Trục vớt tàu hàng chìm dưới biển gần 6 tháng, hàu bám khắp nơi

Nghĩa địa tàu chìm Quy Nhơn: Giải cứu tàu Thanh Hải 18 mắc cạn

Nghĩa địa tàu chìm Quy Nhơn: Giải cứu tàu Thanh Hải 18 mắc cạn

Cháu bé 20 tháng tuổi ngã xuống suối thiệt mạng

Cháu bé 20 tháng tuổi ngã xuống suối thiệt mạng

Hút dầu để trục vớt tàu chìm ở Quy Nhơn

Hút dầu để trục vớt tàu chìm ở Quy Nhơn

Hút dầu để trục vớt tàu chìm ở Quy Nhơn

Hút dầu để trục vớt tàu chìm ở Quy Nhơn

Khẩn cấp hút dầu từ tàu chìm, cứu môi trường

Khẩn cấp hút dầu từ tàu chìm, cứu môi trường

Bắt đầu hút dầu các tàu hàng bị chìm trên biển Quy Nhơn

Bắt đầu hút dầu các tàu hàng bị chìm trên biển Quy Nhơn

Trục vớt tàu chìm gắn với ứng phó tràn dầu tại Quy Nhơn

Trục vớt tàu chìm gắn với ứng phó tràn dầu tại Quy Nhơn

Trục vớt tàu chìm gắn với ứng phó tràn dầu tại Quy Nhơn

Trục vớt tàu chìm gắn với ứng phó tràn dầu tại Quy Nhơn

Bình Định yêu cầu khẩn trương trục vớt 9 tàu hàng bị chìm

Bình Định yêu cầu khẩn trương trục vớt 9 tàu hàng bị chìm

Bình Định yêu cầu khẩn trương trục vớt 9 tàu hàng bị chìm

Bình Định yêu cầu khẩn trương trục vớt 9 tàu hàng bị chìm

Bão số 12 gây nhiều thiệt hại, các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả

Bão số 12 gây nhiều thiệt hại, các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả