Bị tố 'xù nợ' ngư dân, doanh nghiệp trục vớt tàu nói gì?

Bị tố 'xù nợ' ngư dân, doanh nghiệp trục vớt tàu nói gì?

Ngư dân tố doanh nghiệp trục vớt tàu 'xù nợ'

Ngư dân tố doanh nghiệp trục vớt tàu 'xù nợ'

'Giải cứu' con tàu chở hơn 3 ngàn tấn quặng chìm ngỉm gần 5.000 giờ trên vùng biển Quy Nhơn

'Giải cứu' con tàu chở hơn 3 ngàn tấn quặng chìm ngỉm gần 5.000 giờ trên vùng biển Quy Nhơn

Trục vớt tàu hàng chìm 6 tháng ở biển Quy Nhơn

Trục vớt tàu hàng chìm 6 tháng ở biển Quy Nhơn

Trục vớt xong tàu hàng chìm 6 tháng ở biển Quy Nhơn

Trục vớt xong tàu hàng chìm 6 tháng ở biển Quy Nhơn

Trục vớt tàu hàng chìm dưới biển gần 6 tháng, hàu bám khắp nơi

Trục vớt tàu hàng chìm dưới biển gần 6 tháng, hàu bám khắp nơi

Hút dầu để trục vớt tàu chìm ở Quy Nhơn

Hút dầu để trục vớt tàu chìm ở Quy Nhơn

Trục vớt tàu chìm gắn với ứng phó tràn dầu tại Quy Nhơn

Trục vớt tàu chìm gắn với ứng phó tràn dầu tại Quy Nhơn

Bình Định yêu cầu khẩn trương trục vớt 9 tàu hàng bị chìm

Bình Định yêu cầu khẩn trương trục vớt 9 tàu hàng bị chìm